logo kovotron Vše pro soustružnické automaty
 
 

Úvod

O firmě

Aktivity

prehled stroju

doplnky

Kontakt

Napište nám

Odkazy

Download

 

 

Výňatek z obchodních podmínek KOVOTRON – samostatné pobočky autorizovaného servisního střediska pro nástrojové hlavy Duplomatic

  1. Opravy prováděné v servisním středisku

    Převzetí zakázek k opravě v sídle servisního střediska lze uskutečnit výhradně po přijetí písemné objednávky a předchozí dohodě o termínu a způsobu dopravy. Zásilky musí být řádně zabaleny, popř. ukotveny na paletě, která bude použita pro zpětný transport. U hmotnějších zásilek je třeba využít dopravy s hydraulickou plošinou pro jejich složení. Adresa pro doručení zásilek k přepravě: KOVOTRON s.r.o., Sedláčkova 472/6, CZ–397 01  Písek, E: servis@kovotron.cz. Po provedení diagnostiky a demontáže zařízení bude zadavateli předložen rozpočet opravy. Na základě jeho odsouhlasení budou zajištěny potřebné náhradní díly a započata oprava. V případě, že se zadavatel rozhodne v opravě nepokračovat, bude zařízení vráceno po zaplacení dosud vzniklých nákladů nutných pro vypracování rozpočtu. Skutečná cena opravy se může od rozpočtu lišit, neboť při zpětné montáži a spasování jednotlivých komponentů může vzniknout potřeba vyměnit další díly, popř. dojde k nárůstu pracovních hodin. Pokud by skutečná cena opravy měla rozpočet převýšit o více než 20 %, bude zadavatel dopředu informován a vyžádáno jeho stanovisko. Fakturace provedené opravy v sobě zahrnuje pracovní hodiny (950 Kč bez DPH za hod. a 1 pracovníka), cenu použitých náhradních dílů a ostatní režii spojenou s výkonem zakázky. V případě, že pro provedení opravy bude nutno zaslat zařízení k výrobci do Itálie, bude fakturace pracovních hodin provedena dle tarifů výrobce a zároveň budou doúčtovány skutečné náklady s dopravou tam i zpět. Případné zaslání k opravě do Itálie bude se zadavatelem předem dohodnuto. Dodávka opraveného zařízení bude uvolněna po úhradě faktury za skutečnou výši nákladů spojených s opravou. Původní vymontované díly budou zadavateli vráceny s opraveným zařízením.

  2. Opravy prováděné v sídle uživatele

    Servis v sídle uživatele bude realizován po úhradě paušální sazby za výjezd, popř. dopředu známých dalších nákladů a náhradních dílů. Sazba za výjezd platná pro celé území České republiky činí 6500 Kč za 1 pracovníka resp. 9000 Kč za 2 pracovníky. Pro území Slovenska sazba činí 13000 Kč za 1 pracovníka resp. 18000 Kč za 2 pracovníky. Ceny se rozumějí bez DPH. Ostatní náklady a pracovní hodiny budou účtovány dle skutečnosti v konečné faktuře (950 Kč bez DPH za 1 hod. a 1 pracovníka).